Personlig tandvård för ditt leende

Boka tid

Tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd är benämningen på den ekonomiska hjälp som staten bidrar med för att du ska kunna finansiera dina tandvårdsbesök. Här ger vi dig en överblick över tandvårdsstödet i Sverige.

Tandvårdsstöd

Den 1 juli 2008 införde Riksdagen ett nytt tandvårdsstöd. Syftet är att de som har omfattande tandvårdsbehov ska få lägre kostnader. Målet är även att stärka patienternas ställning och att stimulera vuxna att regelbundet besöka tandvården. Tandvårdsstöd = tandvårdsbidag + högkostnadsskydd Tandvården är kostnadsfri till och med det år du fyller 23 år. Därefter aktiveras tandvårdsstödet som omfattar alla från 24 år och uppåt.

Tandvårdsstödet består av två delar: ett allmänt tandvårdsbidrag (ofta förkortat ATB) och ett högkostnadsskydd.

1) ATB – det allmänna tandvårdsbidraget

Från det år du fyller 24 år får du ett tillgodohavande hos Försäkringskassan som kan användas som betalning för din tandvård.

  • Är du 24-29 år blir ditt tandvårdsstöd 600 kr per år.
  • Är du 30-64 år blir ditt tandvårdsstöd 300 kr per år.
  • Är du 65 år och äldre blir ditt tandvårdsstöd 600 kr per år.

Den 1 juli varje år får du det allmänna tandvårdsbidraget från Försäkringskassan. Det kan sparas i maximalt två år och uppgå till maximalt 600 kr eller 1200 kr, beroende på din ålder. Från och med den 1 januari det år du fyller 24 år omfattas du av det nya tandvårdsstödet.

STB – Särskilt tandvårdsbidrag

Vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar ger även rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag på 600 kr per halvår. Det är tandläkaren eller tandhygienisten som bedömer om du har rätt till det särskilda tandvårdsbidraget. Läs mer om vilka sjukdomar och funktionsnedsättningar som ger rätt till särskilt tandvårdsbidrag på Försäkringskassans hemsida.

2) Högkostnadsskyddet

Precis som det låter är högkostnadsskydd ett ekonomiskt skydd för patienten mot höga kostnader. Högkostnadsskyddet är inget du själv behöver ansöka om eller hålla koll på. När du har uppnått vissa kostnadsnivåer sammanlagt under ett år går Försäkringskassan in och betalar en viss procent av referenspriset.

  • Försäkringskassan betalar 50% av referenspriset då man överstiger 3000 kr.
  • Försäkringskassan betalar 85% av referenspriset då man överstiger 15 000 kr.

Referenspris - enkelt förklarat

Vad är referenspris?

Högkostnadsskyddet baseras på ett referenspris. De flesta behandlingsåtgärderna har ett referenspris. Priset bestäms av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket). Referenspriset ska inte förväxlas med ett rekommenderat pris, det är en helt annan sak och används inte inom tandvården. Referenspriset är den kostnaden som du berättigas en procentuell ersättning för från Försäkringskassan.

Referenspriset är den summa Försäkringskassan hjälper dig med

Man kan säga att TLV har bestämt en summa på varje åtgärd som Försäkringskassan hjälper dig att betala. Enda kravet är att du kommer upp till en tandvårdskostnad på minst 3000 kr under ett års tid för att få ekonomisk subvention. Alla åtgärder som du utför adderas samman under året. Summan som ligger över 3000 kr eller 15 000 kr är den du får procentuellt avdrag på.

Vi kopplar upp oss mot Försäkringskassan

Direkt när behandlingen är klar skickas åtgärdskostnaden till Försäkringskassan. Per automatik jämförs vårt pris, och registreras i vårt kassasystem på mindre än en sekund. När du betalar i receptionen är högkostnadsskyddet inräknat.

Kostnadsnivåer - enkelt förklarat

Om dina sammanlagda tandvårdsbehandlingar under ett år överstiger ett referenspris på:

  • Försäkringskassan betalar 50% av referenspriset över 3000 kr.
  • Försäkringskassan betalar 85% av referenspriset över 15 000 kr.

Högkostnadsskyddet följer med dig

Oavsett vem du besöker för att få tandvård så har Försäkringskassan koll på dina tandvårdsutgifter. Högkostnadsskyddet följer med dig, det är inte något som är kopplat till en specifik klinik eller tandläkare.

Är alla i Sverige berättigade tandvårdsstöd?

Ja. Är du svensk medborgare så är du också ansluten till Försäkringskassan. Personer som har bott utomlands en längre tid kan ha tappat sin anslutning till Försäkringskassan. Är du osäker så kan du kontakta Försäkringskassans kundtjänst så hjälper de dig.

Så styrs Sveriges tandvård

Tandvården regleras genom lagar och regeringsförordningar, bland annat genom Tandvårdslagen (1985.125). Därtill normerar Socialstyrelsen tandvården genom föreskrifter och allmänna råd. Tandvården är en del av hälso- och sjukvården och därför gäller flertalet av hälso- och sjukvårdens lagar även på tandvårdens område.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. TLV bestämmer även om referenspriset för olika tandvårdsåtgärder. Det finns också ett antal principiellt viktiga författningar för tandvården från bland annat Strålskyddsinstitutet.

Hos oss har du möjlighet att betala med kort eller via faktura

Vi fakturerar alla våra patienter med hjälp av Payzmart som specialiserar sig på just tandvård.
Genom Payzmart kan vi erbjuda dig som patient 14 dagar kostnadsfri faktura som också enkelt går att delbetala på upp till 24 månader med räntefria alternativ. Det gör att du som patient alltid kan välja den bästa behandlingen när du besöker oss. Fakturan kommer bekvämt direkt till din e-post efter besöket.

För mer information, surfa in på www.payzmart.se

Boka din nästa tandläkartid direkt

Låt oss på Tyresötandläkarna ta hand om dina tänder. Boka en tid som passar dig genom att ringa oss. Du kan själv välja behandlare, dag och tid. Varmt välkommen!

Boka tid